10 van 332 items

Filters in/uitschakelen
Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STREYA NEDERLAND   Artikel 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: 1.1 Streya Nederland BV: Streya Nederland BV, hierna: ‘Streya Nederland’, met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67448747 en kantoorhoudende te Opmeer. 1.2 Contractant: iedere rechtspersoon of iedere natuurlijk persoon handelend in de […]

Lees meer