10 van 333 items

Filters in/uitschakelen
Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde:

403

403 Forbidden Client Error The 4XX class of codes indicate you did something wrong. Specifically, there’s an error on the client side. Status Code Details, Courtesy of Wikipedia The request was a valid request, but the server is refusing to respond to it. Unlike a 401 Unauthorized response, authenticating will make no difference. If this […]

Lees meer

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STREYA NEDERLAND   Artikel 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: 1.1 Streya Nederland BV: Streya Nederland BV, hierna: ‘Streya Nederland’, met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67448747 en kantoorhoudende te Opmeer. 1.2 Contractant: iedere rechtspersoon of iedere natuurlijk persoon handelend in de […]

Lees meer